INFORMÁCIE O HRONE

Prosíme o trochu trpezlivosti, naplniť túto sekciu aktuálnymi a kvalitnými informáciami, si vyžaduje viac času. Ale veď leto je ešte ďaleko 🙂